Førstereisgutten.jpg
Havnefestivalen 2021

På grunn av Covid-19 situasjon velger vi å utsette Havnefestivalen 2021, for ikke å bidra til en eventuell smittesituasjon.

Svanen.jpg

Så fremt situasjonen tilsier det, så arrangeres Svanemarsjen 2022. Mer info kommer, men her kan ses litt fra Svanemarsjen 2021.