Svanemarsjen 2020

Planlegging er i gang for Svanemarsjen 2020, så hold av datoen, 9. mai. Målsetningen er å åpne for enda flere deltagere enn i 2019, og om det blir samme rute for turmarsjen vites ikke ennå, men ellers kan det loves et enda mer spisset arrangement for damene, med mye moro og sprell.

Informasjon legges ut etterhvert som det blir klart, og Hvaler gleder seg nok en gang til damenes dag på dette vakre øyriket.