Havnefestivalen 2020

Det er med stor beklagelse at Havnefestivalen 2020 må utsettes. Dette etter nøye gjennomgang med kommuneoverlege og øvrige aktører. Vi velger å kalle det utsatt, og ikke avlyst, da vi er tilbake med et arrangement, kanskje allerede til høsten, dersom det åpnes for dette, og det kan gjennomføres i trygge former og etter gjeldende retningslinjer.

Men, fortvil ikke... Det er nok av opplevelser i området, både for store og små, og med gode værutsikter, så blir dette allikevel en fin dag...bare ikke helt som planlagt.

Vi velger å se positivt på dette, og ønsker ikke å bidra til bekymring for smitterisiko, da den uvelkomne gjesten Corona ikke har forlatt landet ennå, noe vi håper han gjør snart, da han ikke er velkommen.

Gå inn her, og se kart over hva som rører seg på Skjærhalden denne dagen.

Vi ønsker dere en strålende dag, og håper å se dere igjen på neste arrangement.